Odoo là gì?

Odoo là một bộ ứng dụng kinh doanh dựa trên mã nguồn mở. Các ứng dụng Odoo chính bao gồm một mã nguồn mở CRM, Website Builder, Thương mại Điện tử, Quản lý Kho hàng, Quản lý Dự án, Thanh toán & Kế toán, Điểm Bán hàng, Nguồn nhân lực, Tiếp thị, Sản xuất, Quản lý mua hàng … Chúng được tích hợp liền mạch để bạn có được một Open Source ERP đầy đủ tính năng khi bạn cài đặt một số Ứng dụng.

Hướng dẫn sử dụng Odoo

Công Nghệ - Phần Mềm - Thủ Thuật

Tin Game