Hướng Dẫn Cài Đặt Aeroo Reports – OdooSMES

Việc sử dụng Aeroo Reports trong các dự án ERP giúp tiết kiệm thời gian xử lý các mẫu báo cáo tăng hiệu quả công việc và giảm được chi phí nhân lực dành cho công việc xử lý reports.

Hướng dẫn cài đặt Aeroo Reports All In One sẽ giúp bạn nhanh chóng cài đặt và trải nghiệm các tính năng của Aeroo Reports.

huong-dan-cai-dat-aeroo-reports

Hướng dẫn cài đặt:

Copy: Đoạn code sau lưu lại thành File: aeroo_reports.sh

Upload lên server và cấp quyền run cho file: aeroo_reports.sh