Hướng dẫn cài đặt Ubuntu 16.04 LTS Desktop

Cài đặt Ubuntu 16.04 LTS phiên bản Desktop trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết với OdooSMES, Hướng dẫn cài đặt Ubuntu một cách chi tiết với hình ảnh minh họa và Video hy vọng sẽ giúp bạn cài đặt Ubuntu dễ dàng và nhanh chóng nhất.

Bắt đầu loạt bài viết hướng dẫn cài đặt Ubuntu, cài đặt Odoo trên Ubuntu

Phần 1: Hướng dẫn cài đặt Ubuntu 16.04

  • Cấu hình yêu cầu:
Hướng dẫn cài đặt Ubuntu 16.04 LTS
Cấu hình khuyến nghị của Ubuntu 16.04
  • Chuẩn bị

Nguồn Ubuntu desktop các bạn có thể down trực tiếp từ trang chủ Ubuntu tại địa chỉ sau

Ubuntu 16.04 LTS.iso

Hướng dẫn cài đặt Ubuntu 16.04 LTS
Tải Ubuntu 16.04 LTS
  • Sau khi tải Ubuntu 16.04 xong ghi ra đĩa hoặc tạo USB boot để tiến hành cài đặt

Đọc thêm link hướng dẫn tạo usb boot ubuntu

  • Sau khi chuẩn bị USB Boot xong cấu hình khởi động từ USB Boot và  tiến hành cài đặt ubuntu

Bước 1: Sau khi Boot từ USB cài đặt Ubuntu sẽ có màn hình Cài đặt xuất hiện: Chọn Install Ubuntu

Hướng dẫn cài đặt Ubuntu 16.04
Hình 1: Cài đặt Ubuntu 16.04

Bước 2: Cài đặt Software và Cập nhật các thư viện mới của Ubuntu

Hướng dẫn cài đặt Ubuntu 16.04
Hình 2: Cài đặt và cập nhật Software Ubuntu

Bước 3: Chọn phân vùng cài đặt – Erase disk and install Ubuntu ( Xóa trắng đĩa và cài đặt )

Chú ý: Khi chọn Option này sẽ xóa toàn bộ ổ cứng và cài Ubuntu lên đó việc này sẽ làm mất dữ liệu nếu bạn muốn chạy song song windown 10 và Ubuntu hoặc là 1 bản OS khác với Ubuntu.

Để cài đặt song song 2 hệ điều hành bạn theo dõi hướng dẫn sau:

Hướng dẫn cài đặt Ubuntu song song với các hệ điều hành khác.

Hướng dẫn cài đặt Ubuntu 16.04
Hình 4: Phân vùng Ubuntu
Hướng dẫn cài đặt Ubuntu 16.04 LTS
Hình 5: Xác nhận phân vùng cài đặt – Chọn Continute để tiếp tục

Bước 4: Chọn Location ( Địa điểm )

Hướng dẫn cài đặt Ubuntu 16.04 LTS
Hình 6: Chọn địa điểm

Bước 5: Cấu hình bàn phím

 

Hướng dẫn cài đặt Ubuntu 16.04 LTS
Hình 7: Cấu hình bàn phím

Bước 6: Cấu hình tài khoản đăng nhập vào Ubuntu

Cài đặt Ubuntu dễ dàng
Hình 8: Tạo tài khoản đăng nhâp Ubuntu

Bước 7: Tự động cài đặt các thư viện

Cài đặt Ubuntu cho người mới bắt đầu
Hình 9: Cài đặt tự động

Bước 8: Cài đặt thành công

Cài đặt Ubuntu dễ dàng
Hình 10: Cài đặt thành công

Theo dõi video Hướng dẫn cài đặt Ubuntu 16.04 tại đây

Phần 2: Hướng dẫn cài đặt Odoo trên Ubuntu 16.04