Hướng dẫn cài đặt Ubuntu Server 16.04 LTS

Cài đặt Ubuntu Server 16.04 LTS, step by step cài đặt Ubuntu Server 16.04 LTS. Việc cài đặt Ubuntu trở nên dễ dàng, cài đặt Ubuntu cho người mới bắt đầu step by step. bằng việc kết hợp giữa video và hình ảnh giúp việc cài đặt trở nên tiện dụng và dễ dàng ngay cả người mới bắt đầu.

Bước 1: Download Ubuntu Server từ trang chủ của Ubuntu hoặc các bạn click vào link bên dưới:

Ubuntu 16.04-LTS.iso

Bước 2: Sau khi bạn tải Ubuntu Server về bạn có thể ghi ra DVD hoặc tạo USB Boot. Đưa USB Boot hoặc DVD vào máy. Khi máy tính khởi động sẽ có màn hình chọn ngôn ngữ Dùng phím Mũi tên để lựa chọn ngôn ngữ và Enter để chọn. Hướng dẫn này sử dụng ngôn ngữ English

Hướng dẫn cài đặt Ubuntu Server 16.04 LTS
Hình 1: Chọn ngôn ngữ

Bước 3: Sau khi chọn ngôn ngữ xong sẽ xuất hiện 1 màn hình chọn cài đặt: Chọn Install Ubuntu Server

Hướng dẫn cài đặt Ubuntu Server 16.04 LTS
Hình 2: Chọn Install Ubuntu Server

Bước 4: Sau khi chọn Install Ubuntu Server, Chọn ngôn ngữ để cài đặt tiếp. Hướng dẫn đang chọn ngôn ngữ English

Hướng dẫn cài đặt Ubuntu Server 16.04 LTS
Hình 4: Chọn ngôn ngữ cài đặt

Bước 5: Chọn location ( Địa điểm ). Hướng dẫn đang sử dụng United States – Bạn có thể chọn các Location khác bằng cách chọn Other và tìm đến Location cần chọn.

Hướng dẫn cài đặt Ubuntu server 16.04 LTS
Hình 5: Chọn Location( Địa điểm ).

Bước 6: Detect hoặc cấu hình bàn phím nếu cần. Hướng dẫn chọn No ko cấu hình thêm về bàn phím.

Hướng dẫn cài đặt Ubuntu server 16.04 LTS
Hình 6: Detect bàn phím

Bước 7: Chọn quốc gia chuẩn cho bàn phím. Hướng dẫn sử dụng English

Hướng dẫn cài đặt Ubuntu Server 16.04 LTS
Hình 7: Chọn layout bàn phím

Bước 8: Tự động cấu hình Mạng

Hướng dẫn cài đặt Ubuntu Server 16.04 LTS
Hình 8: Tự động cấu hình mạng

Bước 9: Cấu hình Tên người sử dụng và mật khẩu sau khi chọn xong nhấn Continute

Hướng dẫn cài đặt Ubuntu Server 16.04 LTS
Hình 9: Tên người dùng
Hướng dẫn cài đặt Ubuntu Server 16.04 LTS
Hình 10: User Login Ubuntu Server 16.04 LTS
Hình 11: Tạo mật khẩu đăng nhâp – Hướng dẫn đang dùng: abc@123!@#
Hình 12: Xác nhận mật khẩu
Hình 13: Encyprt home khuyến nghị là No

Bước 11: Chọn timezone

Hình 14: Chọn timezone

Bước 12: Partitioning Disks: In this case i will used partitioning methode LVM

Hình 16: Chọn LVM partitioning

Bước 13: Chọn ổ đĩa partition

Hình 17: Chọn ổ đĩa cài đặt

Bước 14: Yes tiến hành cài đặt

Hình 18: Tiến hành cài đặt

Bước 15: Chọn dung lượng ổ đĩa cài đặt

Hình 20: Chọn dung lượng ổ đĩa cài đặt

Bước 16: Ghi LVM vào partition

Hình 21: Ghi LVM vào Partition

Bước 17: Tự động cài đặt

Hình 22: Tự động cài đặt

Bước 18: Cấu hình HTTP Proxy nếu cần

Hình 23: Cấu hình proxy nếu cần

Bước 19: Update hệ thống – Nên chọn Install Security Updates Automatically

Hình 24: Update Hệ thống

Bước 20: Chọn SoftWare install Press Space để chọn

  • OpenSSH
Hình 25: Cài đặt Software cần thiết

Bước 21: Cài đặt GRUB Boot

Hình 26: Cài đặt GRUB boot

Chờ chạy cài đặt và quá trình cài đặt thành công.

Các bạn có thể theo dõi hướng dẫn cài đặt Ubuntu Server 16.04 LTS bằng video dưới đây.

 

Chúc các bạn cài đặt thành công.

Với OdooSMES việc cài đặt trở nên dễ dàng và tiện lợi.

Tác giả: Võ Đức Thắng