Hướng dẫn cấu hình và sử dụng hoá đơn điện tử Odoo Sinvoice

Hướng dẫn cấu hình và sử dụng hoá đơn điện tử Odoo SInvoice với nhà cung cấp hoá đơn Viettel
Link: http://103.68.69.106:8069
user: demo
pass: demo
user: demo1
pass: demo

 1. Cài đặt module

 2. Cấu hình Module
  Cấu hình dữ liệu demo để xuất hoá đơn điện tử

  Sau khi chạy dữ liệu demo xong các bạn vào Cấu hình Đối tác để kiểm tra

  Lưu ý: Những thông tin trong demo là thông tin để demo cho module khi chạy Live cần phải thay đổi lại những thông tin sau
  Những thông tin bắt buộc bao gồm:
  1. Mã – mặc định viettel
  2. Link Production: Khi chạy live phía Viettel sẽ cung cấp link để chạy production hoặc liên hệ chủ topic để đc hướng dẫn cấu hình link này
  3. Mã số thuế của doanh nghiệp cũng chính là user name của hoá đơn điện tử mà viettel cấp
  4. Token – Token đc lấy bằng cách sau nhập username:mật khẩu sau đó save lại – ví dụ: 0989464344:111111111a@ABC
  5. Thông tin ở tabs Variable

  invoiceType 01GTKT ( Mã của loại hoá đơn )
  templateCode 01GTKT0/002 ( Mẫu Hoá đơn )
  invoiceSeries AB/18E ( Series Hoá đơn )
  paymentType TM/CK ( Hình thức thanh toán )
  paymentTypeName TM/CK ( Tên hình thức thanh toán )
  sellerBankAccount 0989.464.344 ( Số Tài khoản ngân hàng )
  sellerBankName BIDV CHI NHÁNH PHÚ NHUẬN ( Tên chi nhánh Ngân Hàng)

  Sau khi bước cấu hình đã hoàn tất tiến hành nghiệp vụ xuất hoá đơn

 3. Xuất hoá đơn
  Để sử dụng được 
  Lưu ý: Hoá đơn phải ở trạng thái Mở ( Open )

 4. Huỷ hoá đơn
  Để thực hiện nghiệp vụ huỷ hoá đơn từ phần mềm các bạn cần cài đặt module ” Account Cancel ” và cấu hình các thông tin yêu cầu, sau đó thực hiện Ấn vào Button Huỷ Hoá đơn điện tử và thực hiện theo các thao tác hướng dẫn.
  Mô tả các trường dữ liệu bắt buộc:
  1. Thoả thuận – Ghi chú đính kèm văn bản thoả thuận huỷ hoá đơn
  2. Ngày thoả thuận huỷ hoá đơn

Lưu ý: Mọi thắc mắc và cần hỗ trợ vui lòng liên hệ

Tác giả: Võ Đức Thắng
Phone: 0989.464.344
Skype: ictlucky.dhtn