Hướng dẫn thêm khung chat facebook vào Website WordPress

Bước 1: Đăng nhập vào facebook development
https://developers.facebook.com/

Bước 2: Thêm ứng dụng mới

Bước 3:  sau khi tạo thành công trên màn hình dashboard chọn  Messenger -> Thiết lập

Bước 4: Sau khi chọn Thiết lập sẽ có màn hình sau

Sau khi chọn page sẽ có màn hình sau: Chọn Tiếp Tục ->  OK

Sau khi các bạn làm thành công sẽ có một dãy mã hiện ra. Coppy đoạn mã

Sau khi thực hiện xong các bước lấy mã Live Chat

Chúng ta cần bổ xung 1 số thông tin để App có thể live cho mọi người dùng

Bổ xung các thông tin sau. Chính sách quyền riêng tư, URL điều khoản dịch vụ, Vùng tên, Danh mục

sau khi điền đầy đủ thông tin chọn Lưu thay đổi

Sau khi tạo thành công Live Chat App từ Facebook các bạn vào website của mình thêm phần này trước thẻ </head>

Với các Thông số truyền vào:

AppID: là ID của App bạn vừa tạo Đó là ID ứng dụng bạn vừa tạo

các bạn thêm đoạn sau vào phần muốn hiển thị khung chat:

Các thông số cần thêm vào:

page_id: là page được lấy từ ở trên

Chúc các bạn thành công.

Mọi thắc mắc trong quá trình thực hiện các bạn có thể để lại comment bên dưới.

Chúng tôi sẽ giải đáp khi nhận được.