ERP TRONG DOANH NGHIỆP

Theo lý thuyết có rất nhiều định nghĩa khác nhau, tuy nhiên bản thân người dùng cần phải hiểu được bản chất của phần mềm ERP là gì? Có thể hiểu đơn giản như sau: ERP viết tắt của “Enterprise Resources Planning” là một mô hình ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hoạt động kinh doanh, thu thập dữ liệu, lưu trữ, phân tích, diễn giải. Một giải pháp ERP tích hợp bao gồm cả phần mềm và hoạt động tư vấn với nhiều chức năng được ứng dụng cho việc: quản lý kế hoạch, chi phí sản xuất hay giao hàng, quản lý hàng tồn kho và mua hàng, tiếp thị và bán hàng, quản lý kho quỹ, kế toán…

Khi triển khai phần mềm ERP, chúng ta nhận được cùng lúc 3 sản phẩm: Một là “Ý tưởng quản lý”, hai là “Chương trình phần mềm” và ba là “Phương tiện kết nối” để xây dựng hệ thống và quy trình quản trị, vận hành hệ thống trong một mạng máy tính tích hợp. Với hệ thống phần mềm thống nhất, đa chức năng liên kết mọi hoạt động của doanh nghiệp, từ kế hoạch, thống kê, kiểm toán đến việc hỗ trợ ra báo cáo phân tích, giúp cho nhà điều hành hoặc các bộ phận tác nghiệp hiệu quả. ERP giúp theo dõi quản lý thông suốt, đảm bảo cho doanh nghiệp phản ứng kịp thời trước những thay đổi liên tục của môi trường bên ngoài. Trên thế giới và cả ở Việt Nam hiện có rất nhiều công ty lớn triển khai thành công giải pháp ERP cho hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh của mình. Việc triển khai thành công ERP sẽ tiết kiệm chi phí trong điều hành quản lý, tăng năng suất lao động, tăng năng lực cạnh tranh và đem lại lợi ích lâu dài cho doanh nghiệp.

Xu hướng ứng dụng phần mềm ERP trong Doanh nghiệp:

Trong xu hướng “thế giới phẳng” thì thông tin chính là tài sản quan trọng của doanh nghiệp. Cơ hội có được thông tin một cách nhanh nhất, chính xác nhất sẽ là chìa khóa thành công của mỗi doanh nghiệp. Chính vì vậy, việc áp dụng các giải pháp phần mềm vào quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

  • Đối với doanh nghiệp vừa và lớn, việc sử dụng những phần hành riêng lẻ trong quản lý như: phần mềm kế toán, phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm quản lý sản xuất… đã được thay thế bằng giải pháp ERP quản trị tổng thể. Việc ứng dụng này không chỉ hỗ trợ các nhà lãnh đạo trong việc quản lý tất cả các nguồn lực của doanh nghiệp (nhân lực – tài lực – vật lực) mà còn trợ giúp tất cả các bộ phận của doanh nghiệp thao tác nghiệp vụ và chia sẻ thông tin một cách hiệu quả thông qua quy trình xử lý công việc đã được quy chuẩn khi thiết kế phần mềm.
  • Những bài toán đặc thù của ngành nghề là yếu tố cốt lõi để xây dựng được một giải pháp phần mềm ERP hiệu quả. Vì thế gần đây ERP đang được các nhà cung cấp xây dựng và phát triển theo hướng chuyên môn hóa theo từng lĩnh vực kinh doanh của các doanh nghiệp.